teee, strona 4

217 tekstów – auto­rem jest teee.

Mądry wy­baczy, głupi nic nie powie... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 23 marca 2011, 10:58

Cza­sem kocha­my, ale mu­simy iść dalej... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 25 lutego 2011, 13:53

Oszu­kuje­my wszys­tkich dookoła, a naj­bar­dziej sa­mych siebie. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 7 lutego 2011, 18:21

Mo­je źre­nice przyj­mują kształt ser­ca spoglądając w Twoje... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 3 lutego 2011, 21:49

Gdy go mi­jam, w mo­jej głowie włącza się po­kaz slajdów Je­go zdjęć...naj­piękniej­sze zdjęcia ja­kie kiedy­kol­wiek widziałam... 

myśl
zebrała 27 fiszek • 5 stycznia 2011, 17:06

Je­dyną szansą zo­bacze­nia ideału jest zam­knięcie oczu... 

myśl
zebrała 33 fiszki • 2 stycznia 2011, 20:41

Wiele doświad­cza­my lecz mało się uczymy... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 22 grudnia 2010, 22:27

W każdej se­kun­dzie życia na­tyka­my się na pozory... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 20 grudnia 2010, 23:56

Bóg stworzył dziew­czynę, a mężczyz­na kobietę... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 18 grudnia 2010, 14:43

On nie jest moją miłością...On jest moim tlenem... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 17 grudnia 2010, 18:12

teee

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

teee

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 sierpnia 2017, 17:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 16:45Whitename sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 15:57.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 02:41MyArczi sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

29 maja 2016, 21:00Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 13:52teee sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:11M44G sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:08Niusza sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

17 kwietnia 2016, 23:37marchand de som­meil sko­men­to­wał tek­st Wyobraźnia ma potężną moc. [...]