teee, strona 3

217 tekstów – auto­rem jest teee.

Jeśli znasz zaklęcie to wycza­rujesz wszystko 

myśl
zebrała 8 fiszek • 9 września 2011, 16:45

Nie re­zyg­nuj zbyt szyb­ko...może to jest Two­je przeznaczenie... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 7 września 2011, 20:35

Od­chodzą i wy­baczają al­bo zos­tają i ranią... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 5 września 2011, 22:35

Przy To­bie ko­lory na­bierają smaku... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 4 września 2011, 18:15

Jeśli ko­niec to definitywny... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 sierpnia 2011, 20:37

Al­bo tor­reador wy­kończy by­ka al­bo byk torreadora.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 sierpnia 2011, 20:56

To co jest między dwo­ma ludźmi...ro­zumieją tyl­ko oni. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 20 sierpnia 2011, 14:24

Chwi­le za­pom­nienia cza­sami kosztują więcej niż myślisz. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 16 sierpnia 2011, 19:15

Cza­sami śle­piec więcej zauważy niż który­kol­wiek wi­domy człowiek... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 24 czerwca 2011, 13:39

Czas nie leczy ran, on je tyl­ko przy­goto­wuje do następne­go rozszarpania.... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 9 kwietnia 2011, 19:03

teee

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

teee

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 sierpnia 2017, 17:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 16:45Whitename sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 15:57.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 02:41MyArczi sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

29 maja 2016, 21:00Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 13:52teee sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:11M44G sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:08Niusza sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

17 kwietnia 2016, 23:37marchand de som­meil sko­men­to­wał tek­st Wyobraźnia ma potężną moc. [...]