teee, strona 2

217 tekstów – auto­rem jest teee.

Po co da­wać ko­muś setną szansę, sko­ro od niego gdy się pot­kniesz nie dos­ta­niesz na­wet tej drugiej... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 lutego 2013, 19:30

To, że kocham, nie znaczy że zaw­sze wybaczam... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 lutego 2013, 17:24

Nie każda praw­da jest prawdą... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 20 lutego 2012, 17:52

To nie ma znacze­nia czy jes­tem, czy mnie nie ma... 

myśl dnia z 18 sierpnia 2017 roku
zebrała 11 fiszek • 19 stycznia 2012, 21:40

Co­raz częściej ob­ry­wamy za szcze­rość niż za kłamstwa... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 14 listopada 2011, 21:07

Me­todą "prób i błędów" nau­czysz się więcej, niż wte­dy gdy znasz rozwiązanie... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 31 października 2011, 19:33

Mu­sisz wrócić na początek by zro­zumieć koniec 

myśl
zebrała 24 fiszki • 29 października 2011, 21:10

Bo w życiu jest tak, że je­den dru­giego by zjadł... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 4 października 2011, 21:19

Do skom­pli­kowa­nych spraw zaz­wyczaj na­leżą pros­te wytłumaczenia... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 12 września 2011, 17:42

By prob­le­my się roz­wiązały cza­sami wys­tar­czy wie­dzieć cze­go się chce w życiu 

myśl
zebrała 13 fiszek • 11 września 2011, 22:15

teee

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

teee

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 sierpnia 2017, 17:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 16:45Whitename sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 15:57.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 02:41MyArczi sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

29 maja 2016, 21:00Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 13:52teee sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:11M44G sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:08Niusza sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

17 kwietnia 2016, 23:37marchand de som­meil sko­men­to­wał tek­st Wyobraźnia ma potężną moc. [...]