teee, myśli

216 tekstów (myśli) – auto­rem jest teee.

Przy­jaźń jest jak związek. Ty­le że bez seksu. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 maja 2016, 11:05

Wyob­raźnia ma potężną moc. Używaj jej roz­ważnie. Uwa­ga. Rani. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 kwietnia 2016, 21:05

To, że naz­wiesz dy­wan sa­molo­tem to nie znaczy, że zacznie latać 

myśl
zebrała 4 fiszki • 31 grudnia 2013, 19:30

Ludzie dzielą się na nor­malnych i niemoralnych.. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 grudnia 2013, 11:01

To, że wiele osób mnie za­wiodło to jest nic w porówna­niu z tym że za­wiodłam samą siebie... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 października 2013, 00:00

Otwórz oczy i umysł nim ot­worzysz usta 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 września 2013, 22:03

To że klient zamówił już jedze­nie to nie znaczy że już nie może po­pat­rzeć w menu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 lipca 2013, 15:23

Mu­si minąć bar­dzo wiele cza­su by odzys­kać to na czym nam naj­bar­dziej za­leżało, a co stra­ciliśmy przez głupotę, zwykłe nieporozumienie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 marca 2013, 20:33

Ob­ga­duj mnie częściej. Nie lu­bię mieć zim­nych uszu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 lutego 2013, 10:49

To co czu­jesz, to co widzisz...cza­sem te­go nienawidzisz. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 lutego 2013, 14:44

teee

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

teee

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 sierpnia 2017, 17:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 16:45Whitename sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 15:57.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 02:41MyArczi sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

29 maja 2016, 21:00Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 13:52teee sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:11M44G sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:08Niusza sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...]