teee, teksty z września 2011 roku

6 tekstów z września 2011 ro­ku – auto­rem jest teee.

Do skom­pli­kowa­nych spraw zaz­wyczaj na­leżą pros­te wytłumaczenia... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 12 września 2011, 17:42

By prob­le­my się roz­wiązały cza­sami wys­tar­czy wie­dzieć cze­go się chce w życiu 

myśl
zebrała 13 fiszek • 11 września 2011, 22:15

Jeśli znasz zaklęcie to wycza­rujesz wszystko 

myśl
zebrała 8 fiszek • 9 września 2011, 16:45

Nie re­zyg­nuj zbyt szyb­ko...może to jest Two­je przeznaczenie... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 7 września 2011, 20:35

Od­chodzą i wy­baczają al­bo zos­tają i ranią... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 5 września 2011, 22:35

Przy To­bie ko­lory na­bierają smaku... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 4 września 2011, 18:15

teee

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

teee

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 sierpnia 2017, 17:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 16:45Whitename sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 15:57.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 02:41MyArczi sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

29 maja 2016, 21:00Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 13:52teee sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:11M44G sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:08Niusza sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...]