teee, teksty z września 2010 roku

25 tekstów z września 2010 ro­ku – auto­rem jest teee.

Działanie kształtu­je charakter 

myśl
zebrała 28 fiszek • 30 września 2010, 10:14

Wszys­cy ma­my coś do ukrycia... 

myśl
zebrała 31 fiszek • 29 września 2010, 17:35

Is­tnieje uśmiech który jest wart wszystkiego... 

myśl
zebrała 43 fiszki • 27 września 2010, 15:38

Życie jest krótkie więc mniej się zas­ta­nawiaj a więcej rób. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 26 września 2010, 11:16

Korzys­taj te­raz bo za kil­ka mi­nut możesz już nie mieć okazji.. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 25 września 2010, 18:26

Wsta­jemy ra­no i już marzy­my o nocy... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 24 września 2010, 15:11

Są ludzie którzy są naszym jutrem... 

myśl
zebrała 40 fiszek • 23 września 2010, 19:50

Wy­bierając miłość pat­rz ser­cem nie okiem...

~Zain­spi­rował mnie Se­neka 18 i de­dykuję mu tę myśl 

myśl
zebrała 25 fiszek • 22 września 2010, 15:50

Każdy po­kazu­je smu­tek na swój sposób... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 21 września 2010, 15:19

Każdy człowiek pot­rze­buje być cza­sami sam 

myśl
zebrała 35 fiszek • 19 września 2010, 21:19

teee

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

teee

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 sierpnia 2017, 17:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 16:45Whitename sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 15:57.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 02:41MyArczi sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

29 maja 2016, 21:00Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 13:52teee sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:11M44G sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:08Niusza sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...]