teee, teksty z sierpnia 2011 roku

4 teksty z sier­pnia 2011 ro­ku – auto­rem jest teee.

Jeśli ko­niec to definitywny... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 sierpnia 2011, 20:37

Al­bo tor­reador wy­kończy by­ka al­bo byk torreadora.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 sierpnia 2011, 20:56

To co jest między dwo­ma ludźmi...ro­zumieją tyl­ko oni. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 20 sierpnia 2011, 14:24

Chwi­le za­pom­nienia cza­sami kosztują więcej niż myślisz. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 16 sierpnia 2011, 19:15

teee

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

teee

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 sierpnia 2017, 17:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 16:45Whitename sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 15:57.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 02:41MyArczi sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

29 maja 2016, 21:00Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 13:52teee sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:11M44G sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:08Niusza sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...]