teee, teksty z sierpnia 2010 roku

14 tekstów z sier­pnia 2010 ro­ku – auto­rem jest teee.

Poczu­cie strachu jest początkiem drogi... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 31 sierpnia 2010, 15:45

Nie ważne piękno ciała, ważne piękno umysłu...

~In­spi­red by Scyzoryk 

myśl
zebrała 42 fiszki • 26 sierpnia 2010, 14:55

Szczęście w nie­szczęściu: Kochać ko­goś dla ko­go jest się nikim... 

myśl
zebrała 56 fiszek • 25 sierpnia 2010, 17:24

Kłam­stwo prawdę Ci powie... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 24 sierpnia 2010, 10:55

Co­raz częściej do­rośli stają się małymi dziećmi z wiel­ki­mi marzeniami... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 18 sierpnia 2010, 14:55

Bra­kowało by mi go na­wet, gdy­bym go nie poznała... 

myśl
zebrała 88 fiszek • 17 sierpnia 2010, 22:54

Za­kocha­ny człowiek często chodzi z ba­lonem na­pełnionym szczęściem... 

myśl
zebrała 47 fiszek • 14 sierpnia 2010, 21:48

Żeby włożyć trze­ba mieć co...

(pod­chodzi pod sek­sual­ność?? )
~In­spi­red by Dario21 

myśl
zebrała 33 fiszki • 12 sierpnia 2010, 21:05

Gdy po­dajesz ko­muś rękę pat­rz czy zwrócił Ci wszys­tkie palce... 

myśl
zebrała 44 fiszki • 10 sierpnia 2010, 18:32

Po­moc dru­giego zbyt często kończy się na obietnicach... 

myśl
zebrała 42 fiszki • 9 sierpnia 2010, 16:51

teee

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

teee

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 sierpnia 2017, 17:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 16:45Whitename sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 15:57.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 02:41MyArczi sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

29 maja 2016, 21:00Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 13:52teee sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:11M44G sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:08Niusza sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

17 kwietnia 2016, 23:37marchand de som­meil sko­men­to­wał tek­st Wyobraźnia ma potężną moc. [...]