teee, teksty z października 2011 roku

3 teksty z paździer­ni­ka 2011 ro­ku – auto­rem jest teee.

Me­todą "prób i błędów" nau­czysz się więcej, niż wte­dy gdy znasz rozwiązanie... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 31 października 2011, 19:33

Mu­sisz wrócić na początek by zro­zumieć koniec 

myśl
zebrała 24 fiszki • 29 października 2011, 21:10

Bo w życiu jest tak, że je­den dru­giego by zjadł... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 4 października 2011, 21:19

teee

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

teee

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 sierpnia 2017, 17:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 16:45Whitename sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 15:57.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 02:41MyArczi sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

29 maja 2016, 21:00Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 13:52teee sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:11M44G sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:08Niusza sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

17 kwietnia 2016, 23:37marchand de som­meil sko­men­to­wał tek­st Wyobraźnia ma potężną moc. [...]