teee, teksty z października 2010 roku

16 tekstów z paździer­ni­ka 2010 ro­ku – auto­rem jest teee.

Życie jest podróżą którą mu­simy kon­ty­nuować do końca bez względu na drogę 

myśl
zebrała 17 fiszek • 31 października 2010, 21:27

Wszys­cy gdzieś tam prze­mycają od­ro­binę nieprawdy... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 29 października 2010, 12:24

Nig­dy nie zro­zumie ludzkiego rozumowania... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 28 października 2010, 17:54

Brak od­po­wie­dzi gor­szy od przyk­rej prawdy... 

myśl
zebrała 40 fiszek • 27 października 2010, 11:10

Im więcej ra­zy Ciebie widzę tym bar­dziej jes­teś mi potrzebny... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 26 października 2010, 22:35

Człowiek umiera na ser­ce, a ser­ce na miłość... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 21 października 2010, 01:07

Nie ma to dla mnie znacze­nia jaką walkę stoczę i z kim...bo wal­czę o Ciebie. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 20 października 2010, 00:03

Przeszkodą w miłości nie jest wiek ani od­ległość, ale brak wzajemności. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 19 października 2010, 00:05

Nie zmieniaj dru­giego by tyl­ko to­bie było dobrze.


/ Jest to do­pełnienie myśli która jest poniżej. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 12 października 2010, 17:54

Jeśli na kimś Ci za­leży to zaak­ceptuj go ta­kim ja­kim jest. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 11 października 2010, 10:20

teee

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

teee

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 sierpnia 2017, 17:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 16:45Whitename sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 15:57.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 02:41MyArczi sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

29 maja 2016, 21:00Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 13:52teee sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:11M44G sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:08Niusza sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

17 kwietnia 2016, 23:37marchand de som­meil sko­men­to­wał tek­st Wyobraźnia ma potężną moc. [...]