teee, teksty z lutego 2013 roku

4 teksty z lu­tego 2013 ro­ku – auto­rem jest teee.

Ob­ga­duj mnie częściej. Nie lu­bię mieć zim­nych uszu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 lutego 2013, 10:49

To co czu­jesz, to co widzisz...cza­sem te­go nienawidzisz. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 lutego 2013, 14:44

Po co da­wać ko­muś setną szansę, sko­ro od niego gdy się pot­kniesz nie dos­ta­niesz na­wet tej drugiej... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 lutego 2013, 19:30

To, że kocham, nie znaczy że zaw­sze wybaczam... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 lutego 2013, 17:24

teee

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

teee

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 sierpnia 2017, 17:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 16:45Whitename sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 15:57.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 02:41MyArczi sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

29 maja 2016, 21:00Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 13:52teee sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:11M44G sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:08Niusza sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

17 kwietnia 2016, 23:37marchand de som­meil sko­men­to­wał tek­st Wyobraźnia ma potężną moc. [...]