teee, teksty z lutego 2011 roku

3 teksty z lu­tego 2011 ro­ku – auto­rem jest teee.

Cza­sem kocha­my, ale mu­simy iść dalej... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 25 lutego 2011, 13:53

Oszu­kuje­my wszys­tkich dookoła, a naj­bar­dziej sa­mych siebie. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 7 lutego 2011, 18:21

Mo­je źre­nice przyj­mują kształt ser­ca spoglądając w Twoje... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 3 lutego 2011, 21:49

teee

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

teee

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 sierpnia 2017, 17:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 16:45Whitename sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 15:57.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 02:41MyArczi sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

29 maja 2016, 21:00Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 13:52teee sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:11M44G sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:08Niusza sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...]