teee, teksty z lipca 2010 roku

15 tekstów z lip­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest teee.

Nie ważne jak wygląda...ważne jak patrzy 

myśl
zebrała 101 fiszek • 24 lipca 2010, 20:36

Trud­no jest chcieć z cze­goś zre­zyg­no­wać...bo uza­leżniamy się z ja­kiegoś powodu. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 23 lipca 2010, 22:36

Może to być całkiem ob­cy człowiek a mi­mo to będzie dla nas WYJĄTKOWY. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 18 lipca 2010, 21:45

Wal­ka o Ciebie to jak chęć zna­lezienia ka­wałka lo­du na pustyni... 

myśl
zebrała 73 fiszki • 16 lipca 2010, 22:56

Niektórzy do­ras­tają bez miłości. Ale jeżeli Ty ją zna­lazłeś, trzy­maj się jej! 

myśl
zebrała 40 fiszek • 15 lipca 2010, 17:32

Zdes­pe­rowa­ny człowiek jest gotów zro­bić więcej niż myślisz... 

myśl
zebrała 42 fiszki • 14 lipca 2010, 11:04

Życie ko­loro­wanką. Nasze błędy porówny­wane są do wy­jecha­nia kredką po­za linię...

~In­spi­red by Fargo 

myśl
zebrała 51 fiszek • 13 lipca 2010, 22:09

Na­wet naj­mniej­szy błąd może być bez­li­tośnie wy­korzys­ta­ny przez rywala. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 11 lipca 2010, 14:57

Kiedy ktoś Cię go­ni, sie­dzi ci już pra­wie na ple­cach, kuc­nij nag­le...wte­dy On nie zdąży się zat­rzy­mać i po­leg­nie przed Tobą... 

myśl
zebrała 39 fiszek • 9 lipca 2010, 14:34

Nasze życie składa się prze­ważnie z wyborów... 

myśl
zebrała 47 fiszek • 7 lipca 2010, 12:25

teee

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

teee

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 sierpnia 2017, 17:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 16:45Whitename sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 15:57.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 02:41MyArczi sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

29 maja 2016, 21:00Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 13:52teee sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:11M44G sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:08Niusza sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...]