teee, teksty z kwietnia 2010 roku

26 tekstów z kwiet­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest teee.

Mój niemy krzyk i Twój głuchy słuch nie chcą ze sobą współgrać...dla­tego mnie nie chcesz słuchać. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 30 kwietnia 2010, 08:13

Cza­sem trze­ba wejść w ciem­ność żeby dos­trzec światło.... 

myśl
zebrała 39 fiszek • 29 kwietnia 2010, 13:53

Niektórzy na­wet nie mają pojęcia, że nasze dusze o nich śnią... 

myśl
zebrała 66 fiszek • 28 kwietnia 2010, 16:44

"Kto pier­wszy ten lep­szy"? Nie w każdym przypadku... 

myśl • 27 kwietnia 2010, 13:23

Nie możemy kon­tro­lować in­nych, ale możemy kon­tro­lować siebie 

myśl
zebrała 35 fiszek • 25 kwietnia 2010, 13:49

To że coś ro­bimy, nie znaczy że chce­my i lu­bimy to robić... 

myśl
zebrała 41 fiszek • 24 kwietnia 2010, 13:47

Tre­ning czy­ni mis­trza, che­mia czy­ni cuda. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 23 kwietnia 2010, 14:55

Niektórzy marzą o przyjęciu do sze­regu zim­nych czaszek... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 21 kwietnia 2010, 14:59

Cza­sami prawdę muszę no­sić w za­ciśniętych ustach... 

aforyzm dnia z 21 kwietnia 2010 roku
zebrał 201 fiszek • 20 kwietnia 2010, 18:15

Chciałam mieć Ciebie, a nie wspom­nienia o Tobie... 

myśl
zebrała 99 fiszek • 18 kwietnia 2010, 09:58

teee

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

teee

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 sierpnia 2017, 17:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 16:45Whitename sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 15:57.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 02:41MyArczi sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

29 maja 2016, 21:00Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 13:52teee sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:11M44G sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:08Niusza sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

17 kwietnia 2016, 23:37marchand de som­meil sko­men­to­wał tek­st Wyobraźnia ma potężną moc. [...]