teee, teksty z grudnia 2010 roku

5 tekstów z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest teee.

Wiele doświad­cza­my lecz mało się uczymy... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 22 grudnia 2010, 22:27

W każdej se­kun­dzie życia na­tyka­my się na pozory... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 20 grudnia 2010, 23:56

Bóg stworzył dziew­czynę, a mężczyz­na kobietę... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 18 grudnia 2010, 14:43

On nie jest moją miłością...On jest moim tlenem... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 17 grudnia 2010, 18:12

Przy­jaciel przy­jaciela często sta­je się dla Ciebie wrogiem... 

myśl
zebrała 37 fiszek • 3 grudnia 2010, 18:06

teee

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

teee

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 sierpnia 2017, 17:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 16:45Whitename sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 15:57.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

18 sierpnia 2017, 02:41MyArczi sko­men­to­wał tek­st To nie ma znacze­nia [...]

29 maja 2016, 21:00Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 13:52teee sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:11M44G sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...] 

29 maja 2016, 11:08Niusza sko­men­to­wał tek­st Przyjaźń jest jak związek. [...]